Správy

Nadáciu SPP – Zariadenie tréningovej sály

 

Informačné centrum mladých v Hanušovciach nad Topľou požiadalo Nadáciu SPP o finančný príspevok pre FS Vargovčan na zariadenie tréningovej sály kde sa členovia tohto súboru stretávajú na nácvikoch a pripravujú premiérove a výročné programy. Po pätnástich rokoch ICM dostalo priestory od mesta Hanušovce n/T, ktoré bolo potrebné zrekonštruovať. Prebehli rôzne úpravy ako inštalácia znížených stropov, elektroinštalácia, výmena presklenej steny, vyrovnávanie podláh, výmena kúrenia, maliarske a murárske práce. Finančný príspevok, ktorý ICM obdržalo od nadácie SPP bol využitý na tanečnú podlahu a zrkadlá do tanečnej sály. Prínosom projektu je zlepšenie podmienok na trénovanie členov súboru Vargovčan. Momentálne sú hromadné aktivity (tréningy či nácviky s ľudovou hudbou) pozastavené. Ak to opatrenia dovolia veľmi radi privítame mladých ľudí v týchto nových priestoroch. Tieto aktivity (pokládka dlážkovice a osadenie zrkadiel) sa uskutočnili vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

 

Ďalší ľudia, ktorí sa podieľali na financovaní stavebných prác boli: PhDr. Ján Vook, Mgr. Peter Kocák a Mesto Hanušovce n/T.