Spolupráca

Informačné centrum mladých Hanušovce nad Topľou (ICM) je občianske združenie, ktoré bolo založené v marci 2007. Je aktívne, moderné, dynamickejšie a neustále sa rozvíjajúce. Našim cieľom je poskytovanie informácií a poradenstva pre mladých ľudí z rôznych oblastí ich života. ICM poskytuje komplexnosť informácií a zaručuje anonymitu mladého človeka. Informačno-poradenský servis poskytuje bezplatne. Pracuje s mládežou bez ohľadu a rozdielu ich pôvodu, náboženstva, pohlavia a sociálnej situácie v ktorej sa nachádzajú. Jeho návštevníkmi sú prevažne žiaci základných a stredných škôl, ktorí sú aj účastníkmi jeho aktivít. Informačno-poradensky servis sa realizuje v priestoroch ICM osobne, telefonicky, elektronicky či formou sociálnej siete.

www.icm.sk


Jožko Jožka ľúdový rozprávač je neopísateľnou súčasťou FS Vargovčan

čitaj viac >>>