Najbližšie sa vidíme:

  • 29.09.2017 – Prievidza (ZIPCEM)
  • 14.10.2017 – Svadba – Prešov
  • 24-26.11.2017 – Premiéra FS Vargovčan
  • December – Rím – audiencia u pápeža