Najbližšie udalosti

  1. Hanušovce nad Topľou – polnočná sv. omša

    24 decembra >23:30 - 25 decembra >1:00
  2. Po spievaní

    25 decembra >14:00 - 17:00
  3. Po spievaní

    26 decembra >14:00 - 17:00