Najbližšie udalosti

 1. Kalinov

  21 septembra >15:00 - 17:00
 2. Hlinné – svadba

  5 októbra >20:00 - 6 októbra >0:00
 3. Hanušovce nad Topľou – svadba

  19 októbra >18:00 - 21:00
 4. Podlipníky – svadba

  19 októbra >22:00 - 20 októbra >0:00
 5. Svadba

  26 októbra >20:00 - 27 októbra >0:00
 6. Hanušovce nad Topľou – polnočná sv. omša

  24 decembra >23:30 - 25 decembra >1:00
 7. Po spievaní

  25 decembra >14:00 - 17:00
 8. Po spievaní

  26 decembra >14:00 - 17:00